Furnizarea de servicii de către Fluentbe Sp. z o.o.

§1 Definiții

Termenii utilizați în acești Termeni și Condiții au următoarele semnificații:

 1. Fluentbe - Fluentbe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością cu sediul social în Varșovia (00-895), la Biała 4, sediul 81, înscrisă în registrul întreprinzătorilor de către Tribunalul Districtual pentru Capitala Varșovia, Divizia a 12-a Comercială a Registrului Național al Instanțelor sub numărul KRS 0000562340, cu un capital social de 90.050,00 PLN, având numărul NIP: 527-27-38-544, numărul REGON: 361742271.
 2. Current - remunerația datorată lui Fluentbe plătibilă într-o singură plată sau în rate ciclice în cuantumul, data și forma stabilite în Regulamente și Ordin.
 3. Subscriere - o singură plată efectuată de către Ascultător.
 4. Data programată de finalizare a cursului - data de finalizare a cursului specificată în Comandă.
 5. Programul lecțiilor - datele și orele de desfășurare a Lecțiilor individuale sau a Lecțiilor de grup.
 6. Cleea de acces - adresa web care permite Ascultătorului să instaleze aplicația care permite transmiterea audio-video și să se conecteze la grupul în cadrul căruia se vor desfășura Lecțiile.
 7. Curs - toate Lecțiile la care Ascultătorul are dreptul de a participa în conformitate cu Ordinul.
 8. Lecție de grup - o conexiune audio-vizuală prin Internet, cu profesorul și alți Ascultători, în care numărul total de Ascultători dintr-un grup nu poate depăși numărul specificat în Ordin, iar durata Lecției de grup este specificată în Ordin.
 9. Lecție individuală - o conexiune audio-vizuală prin Internet, cu lectorul, durata Lecției individuale fiind specificată în Comandă.
 10. Sesiune - un număr specificat de Lecții în timpul unei sesiuni cu lectorul.
 11. Ordine - formularul în care se specifică informațiile de bază despre Curs, inclusiv Taxa de Învățământ și numărul de Lecții din cadrul primei tranșe a Taxei de Învățământ, Ordinul este disponibil online pe site-ul Fluentbe.
 12. List - persoana care, prin completarea Ordinului și acceptarea Regulamentului, încheie Contractul.
 13. Regulament - prezentul Regulament.
 14. Contract - contractul de furnizare de servicii de către Fluentbe încheiat în conformitate cu §2 secțiunea 2.

§2 Încheierea contractului, dreptul de retragere din contract.

 1. Contractul se încheie de la distanță, fără prezența fizică simultană a părților.
 2. Contractul se încheie prin completarea comenzii disponibile pe fluentbe.com și acceptarea Termenilor și Condițiilor sau de la distanță prin intermediul aplicației SignNow.com (https://www.signnow.com/) sau prin e-mail, prin trimiterea înapoi a unei declarații de acceptare a termenilor și condițiilor din Lecțiile de acceptare a Termenilor și Condițiilor.
 3. Contractul se încheie pentru o perioadă de timp determinată de fiecare dată specificată în Comandă.
  A) În cazul Lecțiilor de grup care acoperă un Curs, care durează până la data indicată în Comandă (Data programată de finalizare a Cursului),
  B) În cazul Lecțiilor individuale, în funcție de numărul de Lecții achiziționate.
 4. În cazul Lecțiilor individuale, Ascultătorul poate prelungi Contractul prin plata Taxei de Învățământ pentru Lecții suplimentare.
 5. Data primei Lecții și Orarul Lecțiilor vor fi stabilite de Fluentbe în consultare cu Ascultătorul. Data primei Lecții și Orarul Lecțiilor sunt orientative, în sensul că data primei Lecții sau Orarul Lecțiilor se poate schimba din motive tehnice sau din cauză că nu există un număr suficient de Studenți pentru un anumit Curs. Ascultătorul va fi informat de către Fluentbe cu privire la orarul detaliat și la data primei Lecții.
 6. Nivelul de competență al Ascultătorului este determinat pe baza unui test de nivel efectuat de Fluentbe.
 7. În cazul în care Ascultătorul nu poate accepta orarul final sau data primei Lecții, acesta poate rezilia Contractul cu efect imediat. În acest caz, dacă Ascultătorul a plătit integral sau parțial Taxa de Învățământ, Fluentbe va rambursa valoarea Taxei de Învățământ plătită de către Ascultător în termen de 14 zile de la data rezilierii.
 8. În cazul Lecțiilor de grup, dacă nu se atinge numărul minim de 3 Elevi într-o anumită grupă sau dacă, pe parcursul Cursului, numărul de Elevi scade sub 3, Fluentbe poate oferi Ascultătorului să efectueze Lecția de grup într-o altă grupă (inclusiv un alt Orar) de același nivel sau poate rezilia Contractul, returnând Ascultătorului partea proporțională a Taxei de Învățământ neutilizată.
 9. Oascultatorul care este consumator în sensul articolului 22(1) din Codul Civil are dreptul de a se retrage din Contract în termen de paisprezece zile de la încheierea acestuia, fără a indica vreun motiv. În cazul în care Studentul a plătit Taxa de Învățământ înainte de a se retrage din Contract, aceasta va fi rambursată de către Fluentbe. Un model de declarație de retragere este atașat ca Anexa A la Termeni și Condiții. Declarația de retragere din Contract va fi trimisă la adresa Fluentbe, așa cum este definită în § 1.1, prin scrisoare recomandată sau prin e-mail la: kontakt@fluentbe.com. Pentru ca dreptul de retragere să fie efectiv, este suficientă trimiterea declarației de retragere înainte de termenul limită menționat mai sus.
 10. În cazul în care Ascultătorul care este consumator se retrage din Contract după începerea Cursului, Ascultătorul va fi obligat să plătească o parte din Taxa de Învățământ într-o sumă proporțională cu numărul de Lecții la care Ascultătorul ar fi putut participa.

§3 Declarații, organizarea Cursului, timpul de utilizare a Lecțiilor individuale.

 1. Fluentbe declară că are la dispoziție toate mijloacele și resursele necesare pentru buna desfășurare a Cursului.
 2. Oasistentul confirmă că îndeplinește cerințele tehnice și hardware menționate la § 10 din Regulament și se angajează să instaleze aplicația menționată în definiția Cheii de acces, iar în legătură cu această instalare și cu utilizarea aplicației menționate în cadrul Cursului, Ascultătorul nu va fi obligat să facă nicio plată, inclusiv taxe de licență.
 3. Înainte de prima Lecție, Fluentbe se angajează să furnizeze Cheia de Acces Ascultătorului.
 4. Numărul de Lecții disponibile în cadrul Cursului este garantat, ceea ce înseamnă că, în cazul în care, din orice motiv imputabil Fluentbe, oricare dintre Lecții nu are loc la data specificată în Orar sau dacă data unei Lecții din cadrul Orarului cade într-o sărbătoare publică, alta decât o duminică, Cursul va continua în conformitate cu Orarul, atât timp cât toate Lecțiile acoperite de Curs sunt finalizate. În cazul în care, din orice motiv, Fluentbe nu poate finaliza un anumit număr de Lecții până la Data de finalizare programată, diferența rezultată din plățile efectuate și valoarea Lecțiilor finalizate va fi rambursată Ascultătorului prin transfer în contul acestuia în termen de 14 zile de la finalizarea efectivă a Cursului, sau - în acord cu Ascultătorul - poate fi creditată la următorul Curs achiziționat de către Ascultător.
 5. În cazul în care Ascultătorul nu poate participa la o Lecție de grup din motive independente de Fluentbe sau din motive imputabile Ascultătorului, Lecțiile de grup la care Ascultătorul nu a putut participa nu vor fi reprogramate.
 6. În cazul Lecțiilor individuale, este permisă anularea sau reprogramarea Lecției, cu condiția ca Ascultătorul să informeze Fluentbe cu privire la anularea sau reprogramarea Lecției cu cel puțin 24 de ore înainte de Lecția programată. Nerespectarea perioadei de preaviz de 24 de ore va avea ca rezultat faptul că Lecția va fi considerată ca fiind livrată.
 7. Un Ascultător care a încheiat un Contract pentru Lecții Individuale poate livra Lecții Individuale în perioada specificată în Comandă sau, dacă nu este specificată o astfel de perioadă, în termen de 12 luni de la data încheierii Contractului.
 8. Dacă Ascultătorul nu livrează Lecții Individuale în perioadele specificate la punctul 7, Fluentbe are dreptul de a nu livra Lecții Individuale după expirarea perioadelor menționate mai sus, iar Taxa de Învățământ plătită nu este rambursabilă.

§4 Taxa de școlarizare, Taxa de înregistrare

 1. Modul taxei de școlarizare este specificat în Ordin. Prețurile stabilite în Comandă sunt prețuri brute (inclusiv taxele aplicabile).
 2. Taxa de Învățământ poate fi plătită ca o plată unică (integrală în avans) sau ciclic în avans în rate, în conformitate cu termenii și condițiile stabilite în Comandă.
 3. Fluentbe poate oferi Ascultătorului reduceri sau rabaturi la Taxa de Învățământ sau la Taxa de înscriere. Ascultătorul recunoaște și acceptă că reducerile și rabaturile se vor aplica numai dacă Cursul este finalizat în întregime, adică dacă Ascultătorul nu reziliază Contractul în timpul Cursului sau dacă Fluentbe nu reziliază Contractul din motive imputabile Ascultătorului.
 4. În cazul Taxei de Învățământ plătibilă periodic în rate, Ascultătorul se angajează să plătească ratele în avans în conformitate cu informațiile despre Curs pregătite de Fluentbe. Aceste informații vor include o indicație a pachetului de Lecții sau Activități plătite de către Ascultător într-o anumită tranșă.

 5. Fluentbe permite următoarele forme de plată Fluentbe acceptă următoarele forme de plată pentru Contribuție:
  Plata electronică, plata cu cardul de credit, plata amânată sau plata în rate prin PayU.pl sau PayPal sau în orice alt mod stabilit de Fluentbe - metodele de plată curente posibile sunt specificate în Comandă și pe site-ul http://www.payu.pl

  Decontarea tranzacțiilor de plată electronică și a tranzacțiilor cu carduri de plată se efectuează la discreția Clientului prin PayU.pl. Manipularea plăților electronice și a cardurilor de plată este asigurată de:

  PayU SA cu sediul în Poznan, 60-166 Poznan, la strada Grunwaldzka nr. 182, o instituție de plată națională, supravegheată de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Polonia, înscrisă în Registrul Serviciilor de Plăți cu numărul IP1/2012, înscrisă în Registrul Întreprinzătorilor ținut de Tribunalul Districtual din Poznan - Nowe Miasto și Wilda din Poznan, Departamentul Comercial al 8-lea al Registrului Judiciar Național cu numărul KRS 0000274399, cu un capital social de 4.944.000 PLN, integral vărsat, având numărul de identificare fiscală NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.
 6. În caz de neplată a taxei de școlarizare, Fluentbe are dreptul de a rezilia contractul cu efect imediat. Rezilierea se va face în formă documentară în sensul articolului 77(3) din Codul Civil. Rezilierea Contractului echivalează cu imposibilitatea de a accesa Cursul.
 7. În cazul în care este necesară o rambursare pentru o tranzacție efectuată de către Ascultător cu cardul de debit sau de credit, Fluentbe va efectua rambursarea în contul bancar atribuit cardului respectivului Ascultător. În cazul oricărei alte forme de plată, rambursarea se va face prin aceeași metodă de plată care a fost selectată în timpul tranzacției. În cazul în care acest lucru nu este posibil, Fluentbe va rambursa fondurile în contul bancar indicat de către Ascultător.
 8. În cazul în care Ascultătorul plătește o altă rată după data ultimei Lecții din pachetul plătit în conformitate cu informațiile despre Curs pregătite de Fluentbe în conformitate cu punctul 4, prelungirea accesului la Curs se va face de la data ultimei Lecții plătite în pachetul de Lecții plătit anterior.
 9. În cazul în care Contractul este reziliat pe durata Cursului de către Ascultător sau de către Fluentbe din motive imputabile Ascultătorului sau în cazul în care Ascultătorul nu participă la Lecții din motive imputabile Ascultătorului, în ciuda lipsei de reziliere a Contractului, reducerile sau reducerile acordate pentru Taxa de Învățământ sau Taxa de Înscriere vor fi anulate pentru perioada de la data încheierii Contractului până la data rezilierii. Suma datorată Fluentbe pentru returnarea reducerii sau a rabatului acordat va fi achitată prin deducerea acestei sume din suma datorată Ascultătorului în legătură cu anularea părții rămase a Cursului care face obiectul Contractului. În cazul în care nu este posibilă deducerea sumei menționate mai sus, Ascultătorul va fi obligat să plătească această sumă, inclusiv taxa de înscriere în întregime, către Fluentbe în termen de 7 zile de la rezilierea Contractului.

§5 Drepturi și obligații ale Ascultătorului

 1. Oasistentul se angajează să plătească Taxa de Înscriere în conformitate cu Comanda și cu Termenii și Condițiile.
 2. Oasistentul are dreptul de a accesa materialele de învățare pregătite de Fluentbe. Ascultătorul poate utiliza materialele didactice numai în cadrul utilizării personale permise.
 3. Este interzis Ascultătorului:
  - să se refere într-un mod vulgar sau să încalce demnitatea altor Studenți și a lectorului,
  a Ascultătorului și a lectorului,
  - să introducă în sistemul informatic pus la dispoziția Ascultătorului conținut care încalcă legea sau bunele moravuri, în special conținut vulgar, pornografic sau conținut care încalcă drepturile de autor sau drepturile de proprietate intelectuală.

§6 Drepturi și obligații ale Fluentbe

.
 1. Fluentbe se angajează să își îndeplinească obligațiile care îi revin în temeiul prezentului acord cu diligența necesară.
 2. Fluentbe se angajează să furnizeze ascultătorului materiale didactice de bază adaptate la nivelul avansat. Materiale didactice suplimentare, inclusiv cele de natură specializată, pot fi furnizate contra unei taxe suplimentare.
 3. Fluentbe se angajează să furnizeze Ascultătorului asistență tehnică în măsura în care aceasta este necesară pentru buna desfășurare a Cursului - înainte de prima Lecție și în timpul Cursului.
.

§7 Încetarea Contractului

 1. Studentul are dreptul de a rezilia Contractul cu efect imediat în cazul în care patru Lecții consecutive, din vina Fluentbe, nu au loc în conformitate cu Programul Lecțiilor.
 2. Fluentbe are dreptul de a rezilia Contractul cu efect imediat în cazul în care comportamentul Studentului în timpul unei Lecții face imposibilă desfășurarea Lecției sau încalcă interesele personale ale profesorului sau ale altor participanți la Curs, sau în cazul în care Studentul încalcă interdicțiile prevăzute în § 5 secțiunea 3. Înștiințarea de reziliere se referă la 4 lecții consecutive de grup sau 2 lecții individuale după livrarea înștiințării de reziliere către Fluentbe. Notificarea de reziliere poate fi transmisă sub forma unui e-mail trimis la: kontakt@fluentbe.com. Notificarea de reziliere trebuie să conțină cel puțin numele ascultătorului, adresa de e-mail și o declarație de reziliere a contractului. Perioada de preaviz de reziliere menționată mai sus se aplică și în cazul rezilierii Acordului de către Ascultător din motive importante.
 3. În cazul rezilierii Acordului de către Ascultător înainte de expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, Părțile la Acord vor face înțelegeri reciproce ținând cont de prevederile §4 secțiunea 8.

§8 Răspundere

 1. Fluentbe va depune toate eforturile pentru a permite Ascultătorului să progreseze în învățarea sa, dar, deoarece procesul de achiziție a limbii depinde de mulți factori care nu intră în sfera de aplicare a furnizării serviciului, nu garantează rezultatul stăpânirii de către Ascultător a unei limbi străine la orice nivel avansat.
 2. Ascultătorul va fi responsabil pentru plata taxei de școlarizare și pentru orice daune cauzate Fluentbe în legătură cu neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a acestui Contract.
 3. Pentru Ascultătorii care nu sunt consumatori, răspunderea totală a Fluentbe în orice situație va fi limitată la suma taxei de școlarizare plătită efectiv.
.

§9 Reclamații

 1. Fluentbe pune la dispoziție adresa de e-mail kontakt@fluentbe.com pentru trimiterea de întrebări și reclamații.
 2. Reclamațiile trebuie să conțină, în special, subiectul reclamației și circumstanțele care o justifică.
 3. Reclamațiile care conțin conținut vulgar sau abuziv la adresa Furnizorului de servicii nu vor fi luate în considerare.

§10 Cerințe tehnice și hardware

Pentru a participa în mod corespunzător la Lecții, Ascultătorul trebuie să îndeplinească Cerințele Tehnice și Hardware disponibile la adresa: https://www.fluentbe.com/help/en-technical-requirements

.

§11 Dispoziții finale

 1. În chestiunile care nu sunt acoperite de acești Termeni și Condiții, se vor aplica prevederile relevante ale Codului Civil și alte prevederi ale legislației poloneze.
 2. Fluentbe informează asupra posibilității de a supune un litigiu care rezultă din aplicarea acestor Termeni și Condiții spre soluționare folosind platforma ODR.
 3. Un Ascultător care este un consumator se poate adresa, de asemenea, mediatorului districtual (orășenesc) al consumatorilor.
  Litigiile în temeiul acestor Termeni și Condiții sau al Contractului pot fi soluționate și în cazul:
  A) Ascultătorului care este un consumator - de către o instanță competentă în conformitate cu prevederile Codului de procedură civilă,
  B) Ascultătorului care nu este un consumator - de către o instanță competentă la sediul social al Fluentbe sau al cesionarului acestuia - dacă Fluentbe este inițiatorul procedurii, sau de către o instanță competentă la sediul social al Fluentbe - dacă partea inițiatoare este Ascultătorul.

Modalități de plată

Peste 38 de metode de plată sigure

Ce ne deosebește?

Icon
95% dintre clienți recomandă Fluentbe
Icon
1.000.000+ lecții finalizate
Icon
Contract prietenos
Icon
Garanția de satisfacție
Trustpilot Facebook Google ISO
Polecana Szkoła
Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
Icon Icon Icon Icon Icon
Trustpilot Trustpilot Trustpilot Trustpilot Trustpilot
Ocena 4.7/5 na Facebook
Ocena 4.7/5 na Google
Ocena 4.7/5 na Trustpilot