Metoda Fluentbe

Metódu Fluentbe vyvinul tím skúsených špecialistov pod vedením Darii Domagały, metodickej riaditeľky spoločnosti Fluentbe. Mnoho ľudí, ktorí sa učia pomocou tradičných, ale často aj technologicko-inovatívnych metód, nedokáže roky prejsť na vyššiu jazykovú úroveň. Menia školy, menia techniky výučby a napriek tomu všetkému stagnujú.

Metodológovia spoločnosti Fluentbe nehľadali zázračnú metódu, ktorá Vám umožní hovoriť po dvoch týždňoch alebo mesiacoch. Rozhodli sa vytvoriť efektívnu metódu, ktorá, ak bude použitá po dobu jedného semestra (približne 4 mesiace), Vám umožní poskočiť aspoň o jednu úroveň vyššie a zvýšiť tak Vašu jazykovú sebaistotu.

Zaregistrujte sa do kurzu

Učenie angličtiny metódou Fluentbe je založené na úplnej imerzii, t. j. ponorení do jazyka. Vďaka tomu sú nové jazykové zručnosti získavané veľmi rýchlo prostredníctvom prirodzených interakcií. V spoločnosti Fluentbe ponúkame skupiny 2-4 osôb. To uľahčí prekonanie jazykovej bariéry, rozvoj porozumenia a komunikačných stratégií potrebných pre komunikáciu v angličtine mimo vyučovania. V malej skupine máte mnoho príležitostí uplatniť jazyk v praxi.

Metóda Fluentbe je kombináciou toho najlepšieho z výučby cudzích jazykov v bežných jazykových školách s modernou technológiou. Stretávate sa s učiteľom naživo, keď ste doma, v práci alebo na akomkoľvek inom mieste, kde máte prístup k internetu.

Ako učíme angličtinu?

V spoločnosti Fluentbe učíme komunikáciu, nie pravidlá. Počas hodín kladieme dôraz na rozvoj komunikačnej kompetencie, t. j. efektívna komunikácia v rôznych situáciách. Naša metóda je založená na procese postupného a metodického rozširovania slovnej zásoby a precvičovania pravidiel v praxi. Naučíte sa novú slovnú zásobu a gramatické štruktúry, aby ste mohli vyjadriť svoj názor, poskytnúť alebo získať informácie. Výučba prebieha pútavo a učiteľ moderuje diskusiu, zabezpečuje rovnakú participáciu účastníkov a zavádza novú slovnú zásobu. Učenie vo Fluentbe Vám nielen urýchli postup, ale aj Vám poskytne potešenie z inšpiratívnych online schôdzok.

Hovorená angličtina a metóda Fluentbe

V spoločnosti Fluentbe vieme, že učenie sa reči je najdôležitejšou súčasťou procesu výučby. Vďaka nej naši študenti prekonávajú bariéry a získavajú sebavedomie. Učenie angličtiny to nie sú pravidlá, ktoré si musíte zapamätať, ale sloboda komunikácie a jej plynulosť. Metóda Fluentbe sa zameriava na tieto najdôležitejšie elementy.

Počúvanie podľa metódy Fluentbe

K čomu by bola schopnosť hovoriť bez počúvania s porozumením? Je to nevyhnutné pre konverzáciu, a preto na ňu Fluentbe kladie osobitný dôraz. Prirodzené učenie počúvať prebieha počas komunikácie medzi učiteľom a študentmi a počas cvičenia.

Metóda Fluentbe – čítanie

Kým najdôležitejšími prvkami výučby vo Fluentbe sú rozprávanie a počúvanie (nevyhnutné pre bezproblémovú komunikáciu), na lekcií učíme tiež čítanie. Je pravda, že môžeme čítať vlastným tempom, ale ak nerozumieme podstate veci – nemôžeme sa pýtať a nadobudnúť odlišnú perspektívu. Je teda dôležité vedieť čítať text s porozumením. Keď čítame nahlas, naučíme sa tiež správnu výslovnosť slov a správnu intonáciu.

Gramatika na lekciách Fluentbe

Gramatika je v prípade angličtiny skutočným problémom pre mnoho študentov. V spoločnosti Fluentbe chápeme, ako cenné gramatické znalosti sú. Vieme tiež, ako ťažké je naučiť sa všetky zásady vo forme suchých pravidiel, a preto sa gramatika v našich triedach objavuje vo forme praktických cvičení. Vďaka tomu sa môžete naučiť gramatické pravidlá praktickým používaním v reálnych situáciách.

Metóda Fluentbe – pre koho je určená?

Metóda Fluentbe nie je komplikovaná. Každý, kto má počítač alebo notebook a vie ho používať základným spôsobom – môže absolvovať lekcie angličtiny online vo Fluentbe.

Rozlišujeme dve skupiny, pre ktoré môže byť online učenie obzvlášť cenné. Prvou z nich sú rodičia. Vážia si svoj čas a neradi ho investujú bez premyslenia. Kurzy angličtiny bez dochádzania sú skvelým riešením pre matku alebo otca, ktoré umožní maximálne využiť čas strávený so svojimi deťmi. Ďalšou skupinou sú ľudia, ktorí často cestujú, zvyčajne na komerčné účely. Na trhu sa objavuje čoraz viac medzinárodných spoločností. Tie niekedy vyžadujú, aby ich zamestnanci boli mobilní, a to aj po celom svete. Títo ľudia môžu stráviť až polovicu času mimo domova. Ako sa za takých podmienok naučiť anglicky? Samozrejme cez internet! Bez ohľadu na to, kde sa delegácia koná – všetko, čo potrebujete, je hotelová izba alebo kaviareň, prístup na internet a môžete sa učiť!

Aké sú výhody metódy Fluentbe?

Učenie cez internet predstavuje predovšetkým dlhý zoznam výhod. Vysoká kvalita výučby spojená s pohodlím a neobmedzenými možnosťami – to je zaručený recept na úspech. Najväčšie výhody metódy Fluentbe sú:

  • dôraz na rozprávanie a praktickú schopnosť komunikácie
  • malé skupiny 2-4 ľudí
  • maximálne využitie času triedy pre interakcie
  • štruktúrované učenie s realistickými predpokladmi pre každú úroveň
  • najlepší učitelia z celého sveta
  • pútavé stretnutia motivujúce k aktívnej účasti na lekcii
Image
Pozrite si recenzie o Fluentbe

Metóda Fluentbe – učitelia

Jednou z najväčších hodnôt spoločnosti Fluentbe predstavujú jej učitelia. Sú to oni, kto poskytuje výučbu na najvyššej úrovni a študenti v triede maximálne využijú čas a rýchlo získajú nové vedomosti. Učitelia sa môžu so študentmi spojiť z ľubovoľného miesta na celom svete. Vďaka tomu ako jazyková škola spolupracujeme s tými najlepšími. Nie sme obmedzení vzdialenosťami ani teritoriálnymi prekážkami. Vo Fluentbe vyučujú profesionálni a skúsení učitelia. Sú to ľudia z Poľska i zo zahraničia, kurzy často vedú rodení hovorcovia. Učitelia sú overovaní z hľadiska kvalifikácie, spôsobu vedenia lekcií, charizmy a schopnosti zaujať danou témou. Každá lekcia predstavuje dávku vedomostí a motivácie. Učitelia moderujú stretnutia tak, aby sa každý študent aktívne zúčastňoval konverzácie a lekcia bola čo najefektívnejšia.

Zoznámte sa s učiteľmi Fluentbe

Metoda Fluentbe – výukové materiály

Učebné materiály sú špeciálne navrhnuté pre online výučbu. Pri práci s nimi učitelia Fluentbe dodržiavajú na jednej strane starostlivo pripravené osnovy a na druhej strane majú príležitosť koncipovať lekcie tak, aby vyhovovali potrebám a kognitívnym schopnostiam ich študentov. Materiály zahŕňajú revízné sedenie, zhrnutie konkrétnych lekcií a domáce úlohy. Podporujú proces učenia a upevňujú vedomosti získané počas hodín a sú plne prístupné online. Ide o praktické a pohodlné riešenie – revíziu môžete kedykoľvek skontrolovať a mať ich vždy „po ruke“.

Úrovne angličtiny podľa metódy Fluentbe

V Európe existuje uznávaná klasifikácia úrovňou jazykových znalostí – systém CEFR (ang. Common European Framework of Reference for Languages ), ktorý určuje, aké zručnosti by mal mať študent na tej-ktorej úrovni. Metóda Fluentbe využíva o niečo presnejšie meradlo, ktoré umožňuje starostlivé párovanie študentov v skupine a výber vhodných materiálov. Nižšie je uvedená tabuľka jazykových znalostí podľa kurzov CEFR a Fluentbe.

Popis zručností podľa CEFR Kurzy Fluentbe
A1 Začínam sa učiť anglicky. A0 Začiatočník
Poznám a rozumiem základným frázam a výrazom týkajúcim sa každodenného života. Viem sa predstaviť a krátko o sebe niečo povedať. A1.1 Elementary I
A1.2 Elementary II
A2 Dokážem komunikovať v jednoduchých komunikačných situáciách (napr. predajňa, reštaurácia, hotel). Dokážem hovoriť o svojom každodennom živote, mojich obľúbených veciach a miestach. Rozumiem, keď so mnou niekto hovorí pomaly. A2.1 Pre-intermediate I
A2.2 Pre-intermediate II
B1 Dokážem vyjadriť svoj názor a jednoducho ho odôvodniť. Dokážem rozprávať o udalostiach z minulosti a o mojich plánoch. Chápem viac a viac keď čítam a počúvam B1.1 Intermediate I
B1.2 Intermediate II
B2 Hovorím slobodne, plynulo a spontánne. Dokážem odôvodniť svoj názor. Pri počúvaní a čítaní rozumiem naozaj veľa. Mám problém, len keď so mnou niekto hovorí veľmi rýchlo. B2.1 Upper-intermediate I
B2.2 Upper-intermediate II
C1 Ku každej téme sa vyjadrujem plynulo. Slobodne komunikujem & nbsp; v súkromných a profesionálnych situáciách. Dokážem argumentovať a diskutovať s ostatnými. Chcem zlepšiť svoju angličtinu pre bezproblémové využitie anglofónnych zdrojov. C1.1 Pre-Advanced
C1.2 Advanced
C2 Komunikujem plynulo a spontánne vo všetkých situáciách. Slobodne čítam tlač a texty z môjho odboru v angličtine. Chcel by som si udržať svoje zručnosti na vysokej úrovni. C2.1 Mastery I
C2.2 Mastery II

Zaregistrujte sa na online kurz a začnite hovoriť anglicky

Naučte sa anglicky od učiteľov svetového formátu. Prijmite výzvu!

Zaregistrujte sa na kurz

Spôsoby platby

Viac ako 38 bezpečných spôsobov platby
Visa Mastercard Paypal Google Pay Apple Pay GoPay Image Image Image Image Image

Čo nás odlišuje?

Icon
95 % zákazníkov odporúča Fluentbe
Icon
Viac ako 1 000 000 ukončených lekcií
Icon
Prívetivá zmluva
Icon
Záruka spokojnosti
Trustpilot Facebook Google ISO
Polecana Szkoła
Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
Icon Icon Icon Icon Icon
Trustpilot Trustpilot Trustpilot Trustpilot Trustpilot
Ocena 4.7/5 na Facebook
Ocena 4.7/5 na Google
Ocena 4.7/5 na Trustpilot