Metoda Fluentbe

Metodu Fluentbe vyvinul tým zkušených specialistů pod vedením Darii Domagała, metodické ředitelky společnosti Fluentbe. Při výuce s využitím tradičních metod, ale často také metod založených na technologických inovacích, není mnoho lidí schopno roky přejít na vyšší jazykovou úroveň. Mění školy, mění techniku výuky a zároveň stále stojí na místě.

Metodologové společnosti Fluentbe nehledali zázračnou metodu, která vám umožní mluvit po dvou týdnech nebo měsících. Rozhodli se vytvořit efektivní metodu, která, pokud bude použita po dobu jednoho semestru (přibližně 4 měsíce), vám umožní poskočit alespoň o jednu úroveň výše a zvýšit vaši jazykovou sebejistotu.

Přihlaste se do kurzu

Učení angličtiny metodou Fluentbe je založeno na úplné imerzi, tj. ponoření do jazyka. Díky tomu jsou nové jazykové dovednosti získávány velmi rychle prostřednictvím přirozených interakcí. Ve společnosti Fluentbe nabízíme skupiny 2-4 osob. To usnadní překonání jazykové bariéry, rozvoj porozumění a komunikačních strategií nezbytných pro komunikaci v angličtině mimo vyučování. V malé skupině máte mnoho příležitostí uplatnit jazyk v praxi.

Metoda Fluentbe je kombinací toho nejlepšího z výuky cizích jazyků v běžných jazykových školách s moderní technologií. Setkáváte se s učitelem naživo, když jste doma, v práci nebo na jakémkoli jiném místě, kde máte přístup k internetu.

Jak učíme angličtinu?

Ve společnosti Fluentbe učíme komunikaci, nikoli pravidla. Během hodin klademe důraz na rozvoj komunikační kompetence, tj. efektivní komunikace v různých situacích. Naše metoda je založena na procesu postupného a metodického rozšiřování slovní zásoby a procvičování pravidel v praxi. Naučíte se novou slovní zásobu a gramatické struktury, abyste mohli vyjádřit svůj názor, sdělit nebo získat informace. Výuka probíhá poutavě a učitel moderuje diskusi, zajišťuje rovnou účast účastníků a zavádí novou slovní zásobu. Učení ve Fluentbe vám nejen urychlí postup, ale také vám poskytne potěšení z inspirativních online schůzek.

Mluvená angličtina a metoda Fluentbe

Ve společnosti Fluentbe víme, že učení se řeči je nejdůležitější součástí procesu výuky. Díky ní naši studenti překonávají bariéry a získávají sebevědomí. Učení angličtiny to nejsou pravidla, která si musíte zapamatovat, ale svoboda komunikace a její plynulost. Metoda Fluentbe se zaměřuje na tyto nejdůležitější prvky.

Poslech podle metody Fluentbe

K čemu by byla schopnost mluvit bez poslechu s porozuměním? Je to nezbytné pro konverzaci, a proto na ni Fluentbe klade zvláštní důraz. Přirozené učení poslouchat probíhá během komunikace mezi učitelem a studenty a během cvičení.

Metoda Fluentbe - čtení

Zatímco nejdůležitějšími prvky výuky ve Fluentbe jsou mluvení a poslech (nezbytné pro beproblémovou komunikaci), na lekcí učíme také čtení. Je pravda, že můžeme číst vlastním tempem, ale pokud nerozumíme podstatě věci - nemůžeme se zeptat mluvčího a slyšet věty jinými slovy. Je tedy důležité umět číst text s porozuměním. Když čteme nahlas, naučíme se také správnou výslovnost slov a správnou intonaci.

Gramatika na lekcích Fluentbe

Gramatika je v případě angličtiny skutečným problémem pro mnoho studentů. Ve společnosti Fluentbe chápeme, jak cenné gramatické znalosti jsou. Víme také, jak obtížné je naučit se všechna zásady ve formě suchých pravidel, a proto se gramatika v našich třídách objevuje ve formě praktických cvičení. Díky tomu se můžete naučit gramatická pravidla praktickým používáním v reálných situacích.

Metoda Fluentbe - pro koho je určena?

Metoda Fluentbe není komplikovaná. Každý, kdo má počítač nebo notebook a umí ho používat základním způsobem - může absolvovat lekce angličtiny online u Fluentbe.

Rozlišujeme dvě skupiny, pro které může být online učení zvláště cenné. První z nich jsou rodiče. Váží si svého času a neradi ho ztrácejí. Kurzy angličtiny bez dojíždění jsou skvělým řešením pro matku nebo otce, které umožní maximálně využít čas strávený se svými dětmi. Další skupinou jsou lidé, kteří často cestují, obvykle za obchodními účely. Na trhu se objevuje stále více mezinárodních společností. Ty někdy vyžadují, aby jejich zaměstnanci byli mobilní, a to i po celém světě. Tito lidé mohou strávit až polovinu času mimo domov. Jak se za takových podmínek naučit anglicky? Samozřejmě přes internet! Bez ohledu na to, kde se delegace koná - vše, co potřebujete, je hotelový pokoj nebo kavárna, přístup na internet a můžete se učit!

Jaké jsou výhody metody Fluentbe?

Učení přes internet představuje především dlouhý seznam výhod. Vysoká kvalita výuky spojená s pohodlím a neomezenými možnostmi - to je recept na úspěch. Největší výhody metody Fluentbe jsou:

  • důraz na mluvení a praktickou schopnost komunikace
  • malé skupiny 2-4 lidí
  • maximální využití času třídy pro interakce
  • strukturované učení s realistickými předpoklady pro každou úroveň
  • nejlepší učitelé z celého světa
  • poutavé schůzky motivující k aktivní účasti na lekci
Image
Podívejte se na názory o Fluentbe

Metoda Fluentbe - učitelé

Jednou z největších hodnot ve společnosti Fluentbe jsou její učitelé. Jsou to oni, kdo poskytuje výuku na nejvyšší úrovni a studenti ve třídě maximálně využijí čas a rychle získají nové znalosti. Učitelé se mohou se studenty spojit z libovolného místa na celém světě. Díky tomu jako jazyková škola spolupracujeme s těmi nejlepšími. Nejsme omezeni vzdálenostmi ani teritoriálními překážkami. Ve Fluentbe vyučují profesionální a zkušení učitelé. Jsou to lidé z Polska i ze zahraničí, kurzy často vedou rodilí mluvčí. Učitelé jsou ověřováni z hlediska kvalifikace, způsobu vedení lekcí, charismatu a schopnosti zaujmout daným tématem. Každá lekce představuje injekci znalostí a motivace. Učitelé moderují schůzky tak, aby se každý student aktivně účastnil konverzace a lekce byla co nejefektivnější.

Seznamte se s učeteli Fluentbe

Metoda Fluentbe - výukové materiály

Učební materiály jsou speciálně navrženy pro online výuku. Při práci s nimi učitelé Fluentbe dodržují na jedné straně pečlivě připravené osnovy a na druhé straně mají příležitost utvářet lekce tak, aby vyhovovaly potřebám a kognitivním schopnostem jejich studentů. Materiály zahrnují revizní sezení, shrnutí konkrétních lekcí a domácí úkoly. Podporují proces učení a upevňují znalosti získané během hodin. a jsou plně přístupné přes internet.Jedná se o praktické a pohodlné řešení - revize můžete kdykoli zkontrolovat a mít je vždy „po ruce“.

Úrovně angličtiny podle metody Fluentbe

V Evropě existuje uznávaná klasifikace úrovní jazykových znalostí. Byl vytvořen CEFR (ang. Společný evropský referenční rámec pro jazyky ) a předpokládá, jaké dovednosti by měl mít student na dané úrovni. Metoda Fluentbe využívá mírně přesnější měřítko, které umožňuje pečlivé párování studentů ve skupině a výběr vhodných materiálů. Níže je uvedena tabulka jazykových znalostí podle kurzů CEFR a Fluentbe.

Popis dovedností podle CEFR Kurzy Fluentbe
A1 Začínám se učit anglicky. A0 Začátečník
Znám a rozumím základním frázím a výrazům týkajícím se každodenního života. Dovedu se představit a krátce o sobě něco povědět. A1.1 Elementary I
A1.2 Elementary II
A2 Umím komunikovat v jednoduchých komunikačních situacích (např prodejna, restaurace, hotel). Dokážu mluvit o svém každodenním životě, mých oblíbených věcech a místech. Rozumím, když se mnou někdo mluví pomalu. A2.1 Pre-intermediate I
A2.2 Pre-intermediate II
B1 Dokáži vyjádřit svůj názor a jednoduše ho odůvodnit. Umím vyprávět o událostech z minulosti a o mých plánech. Chápu víc a víc když čtu a poslouchám B1.1 Intermediate I
B1.2 Intermediate II
B2 Mluvím svobodně, plynule a spontánně. Dokáži odůvodnit svůj názor. Při poslechu a četbě rozumím opravdu hodně. Mám problém, jen když se mnou někdo mluví velmi rychle. B2.1 Upper-intermediate I
B2.2 Upper-intermediate II
C1 Ke každému tématu se vyjadřuji plynule. Volně komunikuji & nbsp; v soukromých a profesionálních situacích. Dokážu argumentovat a diskutovat s ostatními. Chci zlepšit moji angličtinu pro bezproblémové využití anglicky hovořících zdrojů. C1.1 Pre-Advanced
C1.2 Advanced
C2 Komunikuji plynule a spontánně ve všech situacích. Svobodně čtu tisk a texty z mého oboru v angličtině. Chtěl bych si udržet své dovednosti na vysoké úrovní. C2.1 Mastery I
C2.2 Mastery II

Zaregistrujte se na online kurz a začněte mluvit anglicky

Naučte se anglicky od učitelů světového formátu. Přijměte výzvu!

Zaregistrujte se na kurz

Platební metody

Více než 38 bezpečných platebních metod
Visa Mastercard Paypal Google Pay Apple Pay GoPay Image Image Image Image Image Image Image Image

Co nás odlišuje?

Icon
95% zákazníků doporučuje Fluentbe
Icon
Více než 1 000 000 ukončených lekcí
Icon
Přívětivá smlouva
Icon
Záruka spokojenosti
Trustpilot Facebook Google ISO
Polecana Szkoła
Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
Icon Icon Icon Icon Icon
Trustpilot Trustpilot Trustpilot Trustpilot Trustpilot
Ocena 4.7/5 na Facebook
Ocena 4.7/5 na Google
Ocena 4.7/5 na Trustpilot